Obchodní podmínky SPRINT

(platnost od předobjednávek zimní sezony 2017/18)

Ceny zboží jsou uvedeny bez dopravy, cena za dopravu je:

 • Balík - 79 Kč bez DPH (€ 4,5 bez DPH na Slovensko)
 • Paleta - dle aktuální ceny dopravce
 • Dobírka - 20 Kč bez DPH (€ 1,5 bez DPH na Slovensko)

Pokud je počet balíků větší než jeden, je za každý další balík účtováno 79,- Kč (€ 4,5); sazby za zásilky v nestandardních velikostech budou stanoveny dle příslušné ceny dopravce.

Vrácení zboží:

Je možné pouze v případě prokazatelné vady výrobku, nebo kvůli chybné expedici firmy SPRINT spol. s r.o. Ostatní případy jsou vždy řešeny individuálně vedením firmy.

Opravný daňový doklad (ODD) se vystavuje dle toho, zda na faktuře bylo uplatněno skonto, či ne. Pokud se zboží vrací v termínu před splatností faktury a není tedy jasné, zda skonto bylo či nebylo uplatněno, a k vrácení zboží dochází z jiného důvodu než reklamace, je ODD automaticky vystavován na částku poníženou o skonto slevu bez nároku na pozdější dorovnání ceny v případě pozdní platby faktury.

 • Dodávka se považuje za splněnou a nebezpečí škody přechází na kupujícího předáním zboží přepravci.
 • Kupní/prodejní cena je cena včetně DPH a u zboží z dovozu včetně celních poplatků. Prodávající je oprávněn fakturovat dnem splnění.
 • V případě změny ceny výrobcem, popř. změnou kurzu o více než 5% si dodavatel vyhrazuje právo na úpravu kupní/prodejní ceny.
 • Při prodlení zaplacení faktury je kupující povinen zaplatit 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
 • V případě, že byl odběrateli poskytnut reklamační rabat, je odběratel povinen vždy na konci čtvrtletí poslat dodavateli soupis oprávněných reklamací. Neučiní-li tak, je povinen reklamační rabat zpětně proplatit.
 • Prodávající přejímá za dodané zboží záruku na jakost po dobu 24 měsíců od data dodání zboží. (Od data vystavení faktury maloobchodnímu prodejci).
 • Kupující je povinen zabezpečit včasné vrácení vratných obalů dle dopravních dispozic za podmínek uvedených na průvodních dokladech, resp. na faktuře.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změny v dodávce zboží +/- 5% z důvodu změn v dodávkách zboží od výrobce.
 • V případě, že kupující neuhradí fakturu v řádném termínu, může prodávající odebrat zboží ze skladu (prodejny) kupujícího v hodnotě neuhrazené faktury. Hodnota odebraného zboží se rozumí v nákupních cenách kupujícího.
 • Mezi prodávajícím a kupujícím musí být uzavřena Rámcová kupní smlouva firmy SPRINT spol. s r.o.